The Best Paying MMO - Những trang MMO đang pay tốt nhất hiện nay


Đăng kí một tài khoản ngân hàng trực tuyến, bạn cần đăng kí trước khi đăng kí các trang MMO dưới đây !
- Hướng Dẫn Đăng Kí PayPal
- Hướng Dẫn Đăng Kí Liberty ReserveMÌNH KHÔNG THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT ĐƯỢC CÁC TRANG PTC MỚI VÌ VẬY CÁC BẠN CHƠI PTC NÊN VÀO TRANG WEB NÀY ĐỂ CẬP NHẬT THÊM:
http://ptc-investigation.com/default.aspx