Tổng hợp các trang Paid To Upload kiếm tiền uy tín nhất

#1. Fileserve - US$25 per 1000 downloads 
FileServe
Những thông tin thêm về FileServe
- Trả $25 cho mỗi 1000 lượt download
- Thanh toán tối thiểu $20 qua các tài khoản PayPal, Webmoney, Epassporte vào thứ 2 hằng tuần
- Không tính Rank như Hotfile
- Dung lượng file upload lớn nhất -với user free- hỗ trợ lên đến 1GB (Gấp đôi Rapidshare: 500 MB).
- Hỗ trợ Upload bằng giao thức FTP, Remote Upload.
- Tốc độ download lên đến 400KB.
- 25% là số lợi nhuận giới thiệu lớn nhất hiện nay so với tất cả các trang chia sẻ file khác.
- Trả tiền cho mọi giới thiệu, download từ mọi quốc gia (% khác nhau ở mỗi vùng).
- Dung lượng file upload nên lớn hơn 1MB, số tiền kiếm được sẽ tăng tương ứng dung lượng file.

#2. Filesonic- US$35 per 1000 downloads
$10 Pay-Per-Sale + 20% Referral! Maximum earnings, all the time with FileSonic.com!
Những thông tin thêm về Filesonic:
- Trả $35 cho mỗi 1000 lượt download
- Thanh toán tối thiểu $15 qua các tài khoản PayPal, Webmoney, Alertpay
- Không tính Rank như Hotfile
- Dung lượng file upload lớn nhất -với user free- hỗ trợ lên đến 1GB
- Hỗ trợ Upload bằng giao thức FTP, Remote Upload.
- Kiếm 20% là lợi nhuận từ giới thiệu của bạn.
- Trả tiền cho mọi giới thiệu, download từ mọi quốc gia (% khác nhau ở mỗi vùng).
- Dung lượng file upload nên lớn hơn 1MB, số tiền kiếm được sẽ tăng tương ứng dung lượng file.


#4. Filepost - US$35 per 1000 downloads
FilePost.com: Free File Hosting - fast, secure & reliable
Những thông tin thêm về Filepost:
- Trả $35 cho mỗi 1000 lượt download
- Thanh toán tối thiểu $15 qua các tài khoản PayPal, Webmoney, Alertpay
- Dung lượng file upload lớn nhất -với user free- hỗ trợ lên đến 1GB
- Hỗ trợ Upload bằng giao thức FTP, Remote Upload.
- Kiếm 20% là lợi nhuận từ giới thiệu của bạn.
- Trả tiền cho mọi giới thiệu, download từ mọi quốc gia (% khác nhau ở mỗi vùng).
- Dung lượng file upload nên lớn hơn 1MB, số tiền kiếm được sẽ tăng tương ứng dung lượng file.
#4. Uploadstration- US$32 per 1000 downloads
Uploadstation
Những thông tin thêm về UploadStration:
- Trả $32 cho mỗi 1000 lượt download
- Thanh toán tối thiểu $20 qua các tài khoản PayPal, Webmoney, Alertpay
- Dung lượng file upload lớn nhất -với user free- hỗ trợ lên đến 1GB
- Hỗ trợ Upload bằng giao thức FTP, Remote Upload.
- Kiếm 20% là lợi nhuận từ giới thiệu của bạn.
- Trả tiền cho mọi giới thiệu, download từ mọi quốc gia (% khác nhau ở mỗi vùng).
- Dung lượng file upload nên lớn hơn 1MB, số tiền kiếm được sẽ tăng tương ứng dung lượng file.
Đăng kí Uploadstation


Ngoài ra, có một số host mới sau đây có thể đăng kí thêm tùy theo khả năng quản lý: