Bằng chứng nhận tiền từ một số trang PTC uy tín

Proof nhận tiền từ một số sites, đây là proof chụp từ tài khoản PayPal, AlertPay, Liberty Reserve hoặc chụp từ email thông báo nhận tiền từ các Ngân hàng online. Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền từ PTC, Offer, PTU, HYIP... và các trang MMO khác !


- Proof NeoBux ngày 19/05/2011

- Proof Buximple ngày 18/05/2011


- Proof Incrasebux ngày 18/05/2011

- Proof Buximple


- Proof một vài trang MMO - Received 10/04/2011:
- Một vài proof từ các trang MMO:


- Proof NeoBux- Proof rút tiền từ NeoBux ngày 18.03.2011

- Proof rút tiền từ PayPal về Ngân Hàng Á Châu ACB ngày 25.02.2011

- Proof NeoBux Ngày 23.02.2011

- Proof Buxify 25.02.2011
- Proof rút tiền từ PayPal về Ngân Hàng ACB ngày 14.02.2011

- Proof rút tiền từ PayPal về Ngân Hàng ACB ngày 08.02.2011
- Proof NeoBux ngày 07.02.2011

- Proof từ VisionBuxx


- Proof từ BninvestmentsBux
- Proof từ Buxify

- Proof từ Incrasebux
- Proof từ Neobux


- Proof từ Incrasebux nhận qua PayPal

- Proof từ Mycubie nhận qua PayPal- Proof từ Onbux nhận qua PayPal

- Proof từ Bux-matrix nhận qua AlertPay
Proof các trang Bux-Matrix, Buxify:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét