Hướng dẫn chèn quảng cáo Google Adsense vào Blogger

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn mã quảng cáo của Google Adsense vào Blogger, cách này cũng áp dụng với một số quảng cáo khác như Adnet.vn, Bidvertiser...
Một mã quảng cáo của Adsense có dạng như sau:
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2130301322121363";
/* 250x250, Được tạo ra 20/03/2011 */
google_ad_slot = "4280005562";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

1. Chèn trực tiếp vào tiện ích HLMT/ JavaScript
- Vào Design >> Page Elements >> Add a Gadget >> chọn HTML/JaveScrip và dán đoạn mã quảng cáo Adsense vào

- Cách này đơn giản, dễ quản lý nhưng không thay đổi được kích thước và không hiện thị được trong bài đăng

2. Chèn vào Template của Blog
- Đây là cách được nhiều blogger sử dụng vì quảng cáo sẽ hiện thị trong bài đăng, có thể thay đổi được kích thước và hiển thị được ở nhiều vị trí tối ưu trên blog. Trước khi chèn mã Adsense vào Blog bạn phải chuyển đổi (converter) nhờ Google Adsense Converter. Sau khi chuyển đổi bạn nhận được một mã mới, sử dụng mã này mới có thể chèn vào Template

a/ Chèn trên đầu và dưới tiêu đề bài đăng
- Vào Design >> Edit HTML >> check vào Expand Widget Templates >> tìm đến dòng (Ctrl + F): <div class='post-header-line-1'/> chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<p class='ads'>


Mã Adsense đã chuyển đổi

</p>
</b:if>


b/ Chèn vào dưới cuối mỗi bài đăng
- Vào Design >> Edit HTML >> check vào Expand Widget Templates >> tìm đến dòng tương tự (Ctrl + F):
<div class='post-body entry-content'>
<p><data:post.body/></p>
<div style='clear: both;'/>
</div>

 
chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<p class='ads'>

Mã Adsense đã chuyển đổi

</p>
</b:if>


c/ Hiện quảng cáo bên trái mỗi bài đăng
- Vào Design >> Edit HTML >> check vào Expand Widget Templates >> tìm đến dòng (Ctrl + F): <div class='post-header-line-1'/> chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<p class='ads' style='float:left'>

Mã Adsense đã chuyển đổi

</p>
</b:if>

d/ Hiện quảng cáo bên phải mỗi bài đăng
- Vào Design >> Edit HTML >> check vào Expand Widget Templates >> tìm đến dòng (Ctrl + F): <div class='post-header-line-1'/> chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<p class='ads' style='float:right'>

Mã Adsense đã chuyển đổi

</p>
</b:if>