Cách thêm email trong PayPal để tạo thêm các tài khoản phụ

PayPal cho phép mỗi người chỉ được tạo tối đa 2 tài khoản, một tài khoản loại Personal và một tài khoản loại Premier nhưng với mỗi loại tài khoản bạn có thể thêm tới 7 Email để tạo thành 7 tài khoản phụ + 1 tài khoản chính. Bạn có thể dùng tài khoản phụ để đăng nhập, gửi tiền, nhận tiền... và các tính năng cơ bản của một tài khoản PayPal.

ĐĂNG NHẬP VÀO PAYPAL VÀ THÊM EMAIL ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN PHỤ
1/ Trên Tab Profile chọn Add/ Edit Email

2/ Các nút chức năng:
  • Make Primary: Chọn Email làm tài khoản chính
  • Confirm: Gửi mail xác nhận (nếu chưa nhận được mã xác nhận)
  • Remove: Xóa một Email
  • Add: Thêm một Email

3/ Thêm một Email >> nhấn Add và điền địa chỉ Email muốn thêm và nhấn nút Save
4/ PayPal sẽ tự động gửi tới địa chỉ Email vừa thêm một mã số để xác nhận, bạn nhấn vào dòng chữ Click here to confirm your additional email address để xác nhận

- Bạn nên thêm nhiều loại email khác nhau như Hotmail, Yahoo Mail, Gmail... và nên chọn Email chính là Gmail và sử dụng Tính năng bảo vệ mật khẩu 2 lớp để an toàn hơn với tài khoản của mình.