Refback 0.23$ LR khi Get Bonus Payweb tại kiemtienet.info - Lúc 5h00 sáng hằng ngày


Như nhiều người đã biết Payweb là một ebanking mới ra và hiện vẫn đang duy trì sự kiện: " A click A day" - hằng ngày lúc 5h00 AM khi Get Bonus trên một Referral Page bạn sẽ nhận được 0.5$ vào tài khoản Payweb của mình, tiền Payweb bạn có thể exchange sang tài khoản LR tại trang exchange: http://paywebexchange.com/. Ngoài ra, tài khoản trên Referral Page đó cũng sẽ nhận được 0.25$ Payweb cho mỗi lần có người Get Bonus thành công. Vì thế kiemtiennet.info sẽ trả refback cho các bạn khi Get Bonus tại đây với 0.23 LR/ cho mỗi lần Get Bonus thành công


THÔNG BÁO
  • Get Bonus hằng ngày bắt đầu từ 5h00 AM đến khi gói bonus trong ngày kết thúc (trong khoảng 20-30 phút sau đó)
  • Get Bonus trên Referral Page của kiemtiennet.info và điền đầy đủ thông tin vào khung bên dưới sau khi Get Bonus thành công,
  • Refback 0.23 LR/ mỗi lần Get Bonus thành công

GET BONUS 0.5$ PAYWEB +NHẬN 0.22 LR REFBACK

Bước 1: Điền Payweb ID và Get Bonus
  • Điền Payweb ID (dạng số) của bạn vào khung bên dưới và nhấn Get A Bonus
  • Download & Cài đặt Java để load captcha nếu chưa cài: download tại đây

Get $0.5 credited instantly to your Payweb account!
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào khung bên dưới sau khi Get Bonus thành công
  1. Name: Tên của bạn
  2. E-Mail: Điền email của bạn
  3. Message: Tín nhắn gửi đến địa chỉ email của kiemtiennet.info với nội dung:
  • Thời gian Get Bonus: Vào My Transactions và copy Date/Time
  • Tài khoản LR: Tài khoản LR sẽ nhận refbackBước 3: Nhận Refback từ kiemtiennet.info
Refback sẽ được thanh toán trong ngày, thanh toán vào tài khoản LR bạn cung cấp trong mục số 2.


Mọi thắc mắc, câu hỏi, các vấn đề liên quan đến Payweb các bạn có thể comment bên dưới!!!