Mã Giảm Giá GoDaddy Coupon Codes 2012

Khi mua hàng trên mạng bạn thường nghe từ Coupon codes, vậy Coupon codes là gì ? Coupon codes đơn giản là các mã giảm giá, khi mua hàng chỉ cần nhập vào coupon code là bạn sẽ được giảm một phần giá trị đơn hàng giúp bạn tiết kiệm rất nhiều. Godaddy là một nhà cung cấp domain chất lượng, họ có nhiều dịp khuyến mãi trong năm, khi mua Domain hoặc Web Hosting tại Godaddy.com bạn đừng quên Coupon codes dưới đây:

Non-Expiring GoDaddy Coupon Codes

 • promo10 – 10% off your entire order
 • promo15 – Save 15% on your order of $75 or more
 • promo530 – Save $5 off any order of $30 or more
 • promo749 – Save $3 on .com registrations, transfers and renewals
 • promossl – $12.99 standard SSL certificates (normally $69.95)

GoDaddy Coupon Codes for every order

GoDaddy Coupon Codes for Domains

 • cjc749dom – $7.49 .com
 • promo1399 – $13.99 .co (expires July 31)
 • cjcPRIVATE – Free Private Registration ($9.99 value) (expires September 29)

GoDaddy Coupon Codes for Web Hosting

 • cjcdoe20 – 20% off shared hosting
 • cjc199hstg – $1.99/month hosting first 3 months
  Eligible on new Economy plans first 3 months – Regular price is $4.99/month. Free setup and 24/7 support.
 • promoeco – Get Deluxe Hosting for the price of Economy

GoDaddy Renewal Coupon

 • promo10 – 10% off any product – Does also work for domain renewals