Bank Name & SWIFT Code của các ngân hàng Việt Nam

Bank Name
- Là tên giao dịch quốc tế của các ngân hàng Việt Nam (là tên Tiếng Anh của các ngân hàng)

Swift Code

- SWIFT được viết tắt của từ "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication", Tiếng Việt là "Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng thế giới" là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp đến các ngân hàng thành viên:
  • Các dịch vụ truyền thông an ninh
  • Phần mềm giao diện cho các cơ quan chuyên bán buôn tài chính
- Các thành viên của SWIFT được cấp một mã giao dịch gọi là SWIFT Code, các thành viên sử dụng SWIFT Code để trao đổi thông tin, chuyển tiền...
Bank Name & Swift Code: Bank Name & Swift Code được dùng để giao dịch giữa các ngân Việt Nam với các ebanking PayPal, AlertPay như: Rút tiền, Add Bank...BẢNG BANK NAME & SWIFT CODE CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Tên Ngân Hàng Bank Name SWIFT Code
Ngân Hàng Đông Á EAB - DongABank EACBVNVX 
Ngân Hàng Thuơng Mại Cổ Phần Ngoại Thương VN Vietcombank BFTVVNVX 
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Asia Commercial Bank ASCBVNVX 
Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank EBVIVNVX 
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Agribank VBAAVNVX 
Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank SGTTVNVX 
Ngân Hàng Công Thương Việt Nam VietinBank ICBVVNVX 
Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM BIDVVNVX 
Techcombank Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank VTCBVNVX