Zip/Postal Code/Mã Bưu Chính các tỉnh, thành phố Việt Nam

Khi bạn đăng kí một chương trình hay một dịch vụ trực tuyến nào đó bạn thường được yêu cầu nhập Zip Code... ở United States để tiện cho hoạt động bưu chính hiệu quả người ta sử dụng một số để gắn cho các khu vực hành chính gọi là Zip Code (hoặc Postal Code hay Mã Bưu Chính)

Ở Việt Nam Zip Code chưa được sử dụng rộng rãi nên chưa được nhiều người biết đến. MộtZip Code đầy đủ gồm có 6 số có cấu trúc như bên dưới nhưng thông thường người ta chỉ sử dụng 5 số đầu
  • 2 chữ số đầu tiên là mã của Tỉnh/Thành phố ( TP.HCM là 70; Hà Nội là 10)
  • 2 số tiếp theo là mã của Quận , Huyện, Thị xã
  • Số thứ 6 là chỉ cụ thể Đối tượng

BẢNG ZIP/POSTAL CỦA CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM
AN GIANG /94999
BARIA -VUNG TAU /76999
BAC GIANG /21999
BAC KAN / 17999
BAC LIEU / 99999
BAC NINH / 16999
BEN TRE /89999
BINH DINH /53999
BINH DUONG /72999
BINH PHUONG /80999
BINH THUAN /62999
CA MAU / 96999
CAN THO /92999
CAO BANG /22999
DA NANG /60999
DAK LAK /55999
DAK NONG /55999
DIEN BIEN /28999
DONG NAI /71999
DONG NAI /93999
GIA LAI /54999
HA GIANG /29999
HA NAM /30999
HA NOI /10999
HA TAY /31999
HA TINH /44999
HAI DUONG /34999
HAI PHONG /35999
HAU GIANG /92999
HO CHI MINH CITY /70999
HOA BINH /15999
HUNG YEN /39999
KHANH HOA /57999
KIEN GIANG /95999
KON TUM /58999
LAI CHAU /28999
LAM DONG /61999
LANG SON /20999
LAO CAI /19999
LONG AN /81999
NAM DINH /32999
NGHE AN /42999
NINH BINH / 40999
NINH THUAN / 69999
PHU THO / 24999
PHU YEN /56999
QUANG BINH /45999
QUANG NAM /51999
QUANG NAM /52999
QUANG NINH /38999
QUANG TRI /46999
SOC TRANG /98999
SON LA /27999
TAY NINH /73999
THAI BINH /33999
THAI NGUYEN /23999
THANH HOA /41999
THUA THIEN - HUE /50999 hoac 47000
TIENG GIANG /82999
TRA VINH /90999
TUYEN QUANG /25999
VINH LONG /91999
VINH PHUC /12999
YEN BAI / 26999
BINH CHANH /70900
BINH TAN / 70930
BINH THANH / 70400
CAN GOI / 70950
CU CHI /70700
GO VAP /70550
HOC MON /70750
NHA BE /70850
PHU NHUAN / 70450
QUAN 1 /70100
QUAN 10 /70350
QUAN 11 /70650
QUAN 12 /70780
QUAN 2 /70830
QUAN 3 /70150
QUAN 4 /70200
QUAN 5 /70250
QUAN 6 /70300
QUAN 7 /70880
QUAN 8 /70600
QUAN 9 /70840
TAN BINH /70500
TAN PHU /70580
THU DUC /70800


 Zip Code các bang của United States